Adana da boşanma davalarında ücret belirlenirken tarafların anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma durumları göz önünde bulundurulur. Çünkü anlaşmalı boşama, çekişmeli boşanmaya nazaran çok daha az prosedür içerir ve çok kısa bir sürede  sonuçlanır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmada hem çok kısa bir sürede sonuçlandığı için  hemde masraflar azaldığı için çekişmeli boşanma ücretine göre daha uygundur.

Anlaşmalı Boşama Davasında Avukatlık Ücreti

Adana da anlaşmalı boşanma davası ücretinden bahsetmeden önce anlaşmalı boşanma davası açılabilmesinin şartlarından bahsetmemiz gerekir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için resmi evlilik tarihlerinden itibaren en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekir. Aksi halde taraflar anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Ayrıca eşlerin ortak bir noktada fikir birliğine varıp bir avukat gözetiminde veya avukat aracılığıyla nafaka durumuna, tazminata, çocukların velayetine ve mal paylaşımına ilişkin konularda anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları ve bunu imzalamaları şarttır. Ancak bu hususlar tamamlanırsa anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tanık, bilirkişi, Sir raporu gibi prosedürler olmadığı için ve defalarca duruşma yapılmadığı için süreç oldukça kısa, zahmetsiz ve çekişmeli boşanmaya narazaran ekonomik açıdan daha uygundur. Bu şartların varlığı halinde 2020 Avukatlık asgari ücret tarifesine göre bir anlaşmalı boşanma davasının en düşük avukatlık ücreti (mahkeme masrafları hariç olmak üzere) 3400 TL dir. Ancak bu ücret yasal olarak alınması gereken en düşük ücrettir. Bu ücretin altında dava almak yasaktır ve yaptırım gerektirir. Bu ücret hukuk bürolarına göre artış göstermektedir. Adana Barosunun 2020 yılı için anlaşmalı boşanma davalarında tavsiye niteliğindeki ücreti 8.900 TL’dir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti

Adana da çekişmeli boşanma davası ücretinden bahsetmeden önce çekişmeli boşanma davasına ilişkin kısa bir bilgi vermekte fayda görüyoruz. Çekişmeli boşanma davaları boşanma sebeplerine göre; genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ile anlaşmalı boşanma genel boşanma sebepleridir.

Zina sebebiyle boşanma, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk sebebiyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma ise özel boşanma sebepleridir.

Yukarıdaki sebeplerin varlığı halinde eşler evlendikten sonra herhangi bir süre beklemeden çekişmeli boşanma davası açabilirler. Burada çekişmeden kasıt; çocukların velayeti, nafaka, tazminat vs. konularda eşlerin anlaşamaması durumudur. Yani eşlerin anlaşmalı boşanamıyorlarsa çekişmeli boşanmaları gerekir.

Adından da anlaşılacağı üzere çekişmeli boşanma davası; oldukça uzun proserdürler içeren tanıkların dinlendiği, Sir raporlarının hazırlandığı, defalarca duruşmanın yapılı uzun bir süreçtir. Bu sebeplerden dolayı da çekişmeli boşanma davasının ücretli farklılık göstermektedir. 2020 Avukatlık asgari ücret tarifesine göre Adana da çekişmeli boşanma davasında en düşük ücret 3400 TL‘dir.(Mahkeme masrafları hariç) Ancak bu ücret alınması gereken en düşük ücret olup uygulamada boşanmada davasındaki olaylar ve durumlara göre artışlar elbette mümkündür. Her hukuk bürosunun kendince bir ücret politikası olduğundan bu ücretten fazla ücret talep edebilirler. Genellikle Adada da boşanma davalarında avukatlar tarafından uygulanan yaklaşık ücret 6.000 ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Adana Barosunun 2020 yılı için çekişmeli boşanma davalarında tavsiye niteliğindeki ücreti 11.700 TL’ dir.

Bu konuya ilişkin detaylı bilgi almak amacıyla Hukuk Büromuz ile iletişime geçmek veya randevu almak için TIKLAYINIZ !