Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası nedir ?

Aldatma (Zina) nedeni ile boşanma davası görülmesi için iki taraftan birinin aldatmayı gerçekleştirmesi ve diğerinin bunu tespit etmesi gerekmektedir. Bu dava eşlerden birinin evliliği devam ederken eşini başka biriyle aldatması sonrasında açılabilecek olan dava türü olarak adlandırılmaktadır. Bu davanın yasal dayanağı TMK Madde 161 – ”Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” 

Bu dava açısından önem arz eden hususlar şunlardır;

 • Boşanma davası açısından zina nedir ?
 • Zina nasıl ispat edilebilir-edilmelidir ? 
 • Zina sebebiyle boşanma davası açmak için hak düşürücü süre var mıdır? 

 Bu sebeple açılacak olan boşanma davasında aldatılan kadın veya erkek olabilir. Bu konunda kadın olmanın veya erkek olmanın bir avantajı veya dezavantajı yoktur. Bu konuda önemli olan husus zinaya dayalı boşanma davası açıldığında, zinanın ispatıdır. 

Boşanma davası açısından hangi davranışlar zina sayılır ?

Zinaya dayalı boşanma davası açısından hukuk sistemin hangi davranışları zina olarak olarak kabul ettiğinin bilinmesi gerekir. 

Hukukumuzdaki genel uyulamaya göre zinanın 3  temel unsuru vardır.

 • Kusur
 • Evli olmak
 • Cinsel ilişki

Bir erkeğin bir başka erkekle  veya bir kadının bir başka kadınla cinsel münasebette bulunması zina olarak değerlendirilmez. Bu sebepten ötürü  zinaya dayalı boşanma davası açılması halinde zina oluşmadığı gerekçesiyle boşanma  davası reddedilir. Eşlerin bu tür davranışları var ise zinadan farklı bir boşanma sebebine dayanılarak dava açılası gerekir. 

Zina suç mudur ?

Eski TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde Zina cezai yaptırım gerektiren bir suçtu. Ancak  yeni TCK’nın yürürlüğe girmesiyle  Zina  suç olmaktan çıkarılmıştır. Zina suç mudur ?  Sorusuna günümüzde vereceğimiz  cevap Zina suç değildir ve  günümüz ceza hukuku kapsamında bir yaptırımı bulunmamaktadır. 

Aldatma (Zina) nedeniyle açılan boşanma davalarında zinanın ispatı

Mahkemede zinanın yani aldatmanın kanıtlanabilir olması önemlidir. Çünkü boşanma davası sadece zinaya dayandırılmış ise zinanın ispatının yapılamaması halinde dava kaybedilir. Şüphe ile değil kesin deliller ile aldatma tespit edilmelidir. Boşanma davalarında zinanın tespit edilmesi konusunda bazı unsurlar kanıt niteliği taşıyarak mahkemenin boşanma kararı vermesinde  etki edebilecektir.  Zina nedeniyle boşanma davası açan kişiler aşağıda belirtilen delilleri mahkeme dava  dosyasına sunabilirse işlemleri bir adım daha hızlandırırlar ve haklılık payını arttırırlar.

 • Tanıkların açıklamaları
 •  Düzenli olarak yapılan telefon konuşmaları ya da mesajlar
 • Ses kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Seyahat kayıtları
 • Beraber ikamet edildiğine dair deliller
 • Güvenlik kamerası kayıtları
 • Fotoğraf ya da medya gibi medya ögeleri
 • Savcılık nezdinde alınan zinanın gerçekleştiğine dair ifadeler
 • Kredi kartı ekstrelerinde var olan harcamalar
 • Banka kayıtları
 • Evlilik dışı ilişkilerden ortaya çıkmış çocuklar
 • Düzenli olarak yapılan telefon görüşmeleri
 • Yalnızken müşterek konuta Karşı cinsiyetten bir yabancının alınması
 • Otel kayıtları  vs.. 

Zina sebebiyle boşanma davası açmak için hak düşürücü süre var mıdır?

Eşlerden biri aldatırsa, diğer eşin aldatma (zina) olgusunu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı vardır (MK m.161/2). Boşanma sebebi daha geç öğrenilse bile, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak bu sürelerin kaçırılmış olması boşanma davası açılamayacağı anlamına gelmez. Aldatma nedeniyle boşanma davası açma süresi olan 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra, aldatma fiili genel boşanma sebepleri ile açılan boşanma davasında bir boşanma gerekçesi olarak değerlendirilebilir.

 

Zina yapan eşi affetme

(MK m.161/3) ”Zinayı affetme; eşin dava açma hakkını ortadan kaldırır.”  Affetme, sözlü veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabilir. 

Eşim beni aldatıyor manevi tazminat alabilir miyim ?

”Eşim beni aldatıyor tazminat alabilir miyim ? ” Sorusu sıkça karşımıza çıkmaktadır.Aldatma fiili, bir eşin diğer eşe karşı işlemiş olduğu bir haksız fiildir. Zinaya dayalı boşanma davası açılırken manevi tazminat talep edilebilir. Tazminat alabilmek için zinanın ispat edilmesi gerekir. Bu nedenle, aldatılan eş, kusurlu olan diğer eşten zina nedeniyle açılan tazminat talep edebilir.

Zina nedeniyle boşanma davasında gizlilik kararı

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davasında gizlilik; tarafların kişilik haklarının korunması veya davanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemli bir aile hukuku kurumudur. Mahkeme, kendiliğinden veya tarafların talebi üzerine duruşmaların gizli yapılmasına karar verebilir (MK m.184/6).

Zinaya dayalı boşanma davası nasıl açılır ?

Zinaya dayalı boşanma davası; görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılan bir dilekçeyle  ve gerekli harçların yatırılmasıyla dava açılır. Dava açmak ve dava dilekçesi hazırlamak son derece önemlidir. Bu yüzden alanında uzman bir boşanma avukatı ile bu sürecin yönetilmesi hem hak kayıplarını önleyecektir hemde boşanma davasının en kısa sürede neticelenmesine faydası olacaktır.